• The Netherlands
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Nederlands
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • The Netherlands - Nederlands
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Incoterms 

De Incoterms geven een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten op het gebied van vervoer, invoer- en uitvoerdocumenten, risico en assurantie. De Incoterms regelen niet de eigendomsoverdracht van goederen; deze wordt geregeld door afgifte van het vervoersdocument (=eigendomsbewijs), of door contractuele afspraken (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.) De exacte plaats of tijdstip waarop een verplichting van de verkoper overgaat op de koper wordt een critical point (c.p.) genoemd.

Elke 10 jaar worden de Incoterms vernieuwd of aangepast. Het verschil tussen de Incoterm 2000 en 2010 was dat het aantal Incoterms regels teruggebracht is van dertien naar elf, doordat een viertal regels (DAF, DES, DEQ en DDU) waren vervangen door twee nieuwe regels: DAT en DAP

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft de Incoterms 2020 gelanceerd die vanaf 1 januari 2020 van kracht is. De Incoterms 2020 verschillen niet veel van de Incoterms 2010. Het belangrijkste verschil is dat de Incoterm DAT is vervangen door de Incoterm DPU. De plaats van bestemming kan ieder plaats zijn en hoeft niet alleen een terminal te zijn.

 

Hieronder ziet u alle Incoterms, zowel de 2000, 2010 en 2020 versie met uitleg.  

EXW - ExWorks

Vergelijkbaar met levering af- fabriek. Verkoper produceert, en stelt tijdig de goederen ter beschikking van de koper in zijn expeditieruimte. Koper exporteert en importeert, en loopt het risico. Geschikt voor alle vervoersmodaliteiten.  

FCA - Free Carrier 

Verkoper produceert, en levert af aan een door de koper aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. Hij loopt het risico tot de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. Koper importeert en exporteert. Risicoverdeling loopt parallel met vervoersverplichting. Geschikt voor alle modaliteiten. 

CPT - Carriage Paid To 

Verkoper regelt exportvergunning, contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (inclusief lossen), en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen "onder berusting van de (eerste) vervoerder" overdraagt.

CIP - Carriage and Insurance Paid 

Idem als CPT, maar inclusief verzekeringsplicht, welke minimaal gelijkwaardig is aan de voorwarden van de ICC A,voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

DAP - Delivered At Place 

Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost op overeengekomen punt of plaats van bestemming. De verkoper draagt alle kosten en risico's die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

DPU - Delivered at Place Unloaded 

Verkoper levert tot lossing van aankomende vervoersmiddel, loopt risico tot overeengekomen plaats van bestemming en exporteert. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

DDP - Delivered Duty Paid

Verkoper levert en loopt risico tot eindbestemming, klaar om gelost te worden, exporteert en importeert. Deze Incoterm is de tegenhanger van EXW. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

FAS - Free Alongside Ship 

Verkoper levert af op de kade langs een door de koper aangeduid het schip. Koper contracteert vervoer, en regelt import- en exportvergunning. Deze incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip. 

FOB - Free On Board

Identiek als FAS, alleen eindigt de leveringsverplichting en het risico aan boord van het schip. De verkoper regelt de exportvergunning. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip. 

CFR - Cost and Freight 

Verkoper contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (exclusief lossen), en regelt een uitvoervergunning. Loopt het risico tot de scheepsreling in de haven van vertrek. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip. 

CIF - Cost Insurance and Freight 

Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht, welke minimaal gelijkwaardig is aan de voorwaarden va de ICC C, voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.


Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden), wat staat er in?

De Incoterms definiëren de rol van koper en verkoper bij een internationale transactie. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen de verkoper en koper worden de volgende zaken vastgelegd:

 • De verplichtingen van de koper en de verkoper
 • Wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten regelt
 • Wie tot waar het transport regelt en daarvoor verantwoordelijk is
 • Het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper
 
In de Incoterms 2020 zijn elf verschillende Incoterms en/of leveringsvoorwaarden vastgesteld die internationaal de rechten en plichten van de koper en  de verkoper regelen. Daarvan gaan vier Incoterms speciefiek over zeevracht transport. De overige zeven Incoterms gelden voor alle transport modaliteiten. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC)
NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.

 Online boeken