• Belgium
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Nederlands
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Belgium - Nederlands
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Richtlijnen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen - ADR

Medeverantwoordelijkheid

Als bij een wegcontrole vastgesteld wordt dat de regels van het ADR niet gevolgd werden, kan dit grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Er kunnen fikse boetes geheven worden, er is het tijdsverlies en in sommige gevallen kan de lading zelfs geblokkeerd worden.

Bij incidenten kunnen de gevolgen nog veel erger zijn. Schade aan mens en milieu zullen niet alleen financiële gevolgen hebben, maar ook op het imago van de betrokken ondernemingen een negatieve weerslag hebben.

Dat de chauffeur de CMR heeft ondertekend bij in ontvangstname van de goederen, ontheft de opdrachtgever-afzender-verlader niet van zijn verantwoordelijkheid.

 

Aanmelden van transportopdracht

Wanneer u een transportopdracht geeft voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen, dient u ons volgende informatie geven:

 • UN-nummer, omschrijving goederen met eventueel technische naam van het gevaarlijk goed, de etiketnummers, de Verpakkingsgroep.
 • Aantal en verpakkingswijze (dus niet “colli”, maar de juiste omschrijving zoals karton, vat, bidon, …)
 • Hoewel het niet verplicht is om Limited Quantities op het vervoerdocument uitdrukkelijk te vermelden, is het wel verplicht om de LQ-goederen aan te geven op de opdracht.
 • Onderscheid tussen ADR-goederen en niet-ADR-goederen. Ook moet duidelijk zijn wat de hoeveelheid is van elk UN-nummer.
 • Indien u de details van de zendingen elektronisch doorgeeft (EDI of e-shipment): op de aangewezen plaatsen de ADR-gegevens invullen.

 

Het vervoerdocument

Het vervoerdocument moet opgesteld worden door de opdrachtgever-afzender- verlader. Dit kan een CMR, een vrachtbrief of een zendnota zijn.

 • Naam en adres van de afzender
 • Naam en adres van de bestemmeling
 • Hoeveelheid, verpakkingsvorm en gewicht
 • Omschrijving van de goederen (in deze volgorde):

UN-nummer
Officiële benaming van het product (eventueel aangevuld met technische benaming)
Etiketnummers
Verpakkingsgroep
(tunnelbeperkingscode)

Voorbeelden:

UN1300 Kunstterpentijn, 3, PG III (D/E)
UN1993 Brandbare vloeistof, n.e.g. (mengsel van xyz en abc), 3, PG II (D/E)
UN2903 Pesticide,vloeibaar,giftig,brandbaar,n.e.g.(naam werkzaam bestanddeel),6.1(3), PG III (D/E)

Voor zeevervoer moet een afzonderlijk vervoerdocument gemaakt worden: de Dangerous Goods Declaration. 

De goederen aanbieden voor transport

Keuze van verpakking
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever-afzender-verlader om de stoffen in de juiste en toegelaten verpakking te verpakken.
De goederen moeten aangeboden worden in een transportgeschikte vorm. Als de chauffeur merkt dat de verpakking niet geschikt is voor transport, kan hij weigeren om te laden.
Bvb: niet-stabiele palet, geblutste verpakkingen, residu van de inhoud aan de buitenkant, lekkende verpakking, ….

Etiketten
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever-afzender-verlader om de colli van de correcte etiketten en markeringen te voorzien.
OPGELET: nieuw LQ-etiket sinds 1 januari 2011.

Stapelbaarheid
Het ADR staat het stapelen van colli enkel toe als ze daartoe geschikt zijn: de verpakkingen moeten zo gemaakt zijn dat ze een stabiele stapeling vormen.

Paletten
De colli moeten op een palet goed vastgemaakt zijn en een stabiele eenheid vormen. De niet-zichtbare etiketten en markeringen van de colli moeten herhaald worden aan de buitenkant van de palet, alsook het woord “OVERVERPAKKING”. Wij adviseren u om dat altijd te doen.

 

Welke stoffen worden niet aanvaard

Algemeen

Wij aanvaarden geen goederen van de volgende ADR-klassen:

 • Klasse 1 : ontplofbare stoffen en alle andere stoffen die etiket 1 als bijkomend gevaar hebben.
 • Voor de subklasse 1.4S zijn er soms wel mogelijkheden, afhankelijk van de bestemming. Contacteer ons voor details.
 • Klasse 6.2 : besmettelijke stoffen
 • Klasse 7 : radioactieve stoffen
 • Stoffen die onder temperatuurscontrole moeten vervoerd worden.

 

Over zee (Groot-Brittannië, Ierland, Scandinavië, …)

Als het transport voor een deel over zee gaat, geldt eveneens de IMDG-code. In het IMDG zijn de regels over het samenladen van diverse chemische stoffen veel strenger. Heel wat stoffen mogen niet bij elkaar in dezelfde transporteenheid.

 

Afwijkingen in diverse landen

 • In Frankrijk kunnen we geen toxische goederen uitleveren, noch ophalen. Dit geldt voor alle stoffen van klassen 2.3 en 6.1, alsook de stoffen van andere klassen die de etiketten 2.3 of 6.1 als bijkomend gevaar hebben of de letter “T” in hun classificatiecode.
 • In Nederland kan het een probleem vormen om stoffen van klasse 5.2 te vervoeren. Contacteer onze diensten voor mogelijkheden bij concrete transporten.
 • Voor Groot-Brittannië, Ierland en Nederland zijn er geen mogelijkheden voor subklasse 1.4S
NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.