• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Cross Docking

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp chuỗi cung ứng tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn? Với mạng lưới quốc gia và quốc tế của chúng tôi và chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ cross docking lớn hàng đầu mà có thể vận chuyển cả hai đầu. 

Cross Docking là gì?

Cross Docking là một quá trình hậu cần nơi sản phẩm được lấy từ một nhà cung cấp và sau đó được phân phối bởi nhà chuyên chở đến người dùng cuối cùng hoặc đại lý bán lẻ với thời gian xử lý và lưu trữ ngắn nhất, bỏ qua kho hoặc trung tâm phân phối của bạn. Với các chi nhánh nằm trên toàn thế giới, Mainfreight sẽ xử lý hàng hóa của bạn từ đầu đến cuối, phục vụ nhu cầu của bạn theo yêu cầu. Có một số cách cross docking khác nhau mà chúng tôi có thể cung cấp.

Nhà phân phối Crossing Docking - Gom các sản phẩm trong nước từ các nhà cung cấp khác nhau vào một lô hàng và cung cấp cho người nhận một lần, cuối cùng được gửi đến kho của chúng tôi
Cross Docking lẻ - Một lô hàng sẽ được gửi đến kho của chúng tôi, tách, dán lại nhãn (nếu có yêu cầu) và giao cho những khách hàng khác nhau.
Sản xuất Cross Docking - Một lô hàng gồm những sản phẩm mua hoặc nhập được tiếp nhận vào kho mà yêu cầu lắp ráp. Kho có thể nhận được các sản phẩm và bắt đầu đưa sản phẩm với nhau trong dây chuyền sản xuất.
Thông qua cổng thông tin web trực tuyến của chúng tôi, Mainchain, bạn có thể nhìn thấy đầy đủ các lô hàng của bạn trong suốt quá trình.

 

Những sản phẩm thích hợp với Cross Docking

Một số sản phẩm đặc biệt thích hợp với docking hơn những loại khác. Một số trong những loại phổ biến nhất là: 

• Các mặt hàng dễ hư hỏng
• Sản phẩm được dán nhãn trước (bar coded) sẵn sàng bán
• Sản phẩm quảng cáo
• Sản phẩm bán lẻ với nhu cầu liên tục
• Đơn đặt hàng đóng gói sẵn trước, chọn từ một nhà máy sản xuất hoặc kho

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ Cross Docking của Mainfreight

• Đóng ghép hàng bằng vận tải hàng không / vận tải đường biển với phí tối thiểu nhất định trên nhiều lô hàng cá nhân.
• Chia sẻ tài liệu sẵn có đảm bảo quá trình được hoàn thành trước khi vận chuyển.
• Giảm chi phí lưu kho cho sản phẩm không đòi hỏi lưu trữ / dịch vụ lấy và đóng gói hàng trong kho.
• Giảm thời gian giao hàng giữa bạn và khách hàng, mang đến sự hài lòng cho khách hàng
Nếu bạn muốn thảo luận về dịch vụ cross docking của chúng tôi thêm xin vui lòng liên hệ với đội ngũ Mainfreight tại địa phương của bạn.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.