• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Ứng dụng Mainfreight sẵn sàng để hành động

Ứng dụng miễn phí của chúng tôi cho phép bạn tiếp tục chuỗi cung ứng trực tiếp từ điện thoại thông minh.

 Mainfreight App

Những lợi ích từ ứng dụng của chúng tôi

Trong mỗi thế giới kinh doanh đang thay đổi, điều quan trọng là chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật mới nhất về vận chuyển hàng hóa của bạn

 • Thông tin quan trọng trong tầm tay bạn
 • Cập nhật trạng thái ngay khi nó xảy ra
 • Hãy để người nhận của bạn theo dõi trạng thái cước vân chuyển, loại bỏ người trung gian
 • Loại bỏ các cuộc gọi không cần thiết để tiết kiệm thời gian

Các tính năng chính

 • On the Go cho phép bạn theo dõi tất cả các lô hàng. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về tất cả các lô hàng chưa giao và đã giao trong 7 ngày qua. Thiết kế đồ họa cung cấp một bảng tóm tắt các lô hàng bạn có “trên đường đi”

On the Go Screen Shot

 • Watchlist là một các theo dõi dễ dàng những lô hàng quan trọng. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính để hiển thị tổng quan về danh sách bạn theo dõi
 • Notifications Thông báo thay đổi trạng thái lô hàng trên watchlist của bạn kích hoạt thông báo trên màn hình, vì vậy không có sự chậm trễ trong việc nhận thông tin quan trọng về việc kinh doanh vào tay bạn

Notification Screen Shot

 • Contacts Liên lạc với đúng người ở chi nhánh gần nhất. Thiết bị của bạn có thể xác định Văn phòng Mainfreight / Kho gần nhất với vị trí của bạn và các địa chỉ thường xuyên liên lạc có thể được lưu vào đầu danh sách để truy cập nhanh. 
 • Customised Home Screen Màn hình chính có thể tùy chỉnh để cho phép bạn chỉ xem những thông tin quan trọng đối với bạn 

Customised Home Screen

Ứng dụng này dành cho ai?

Nếu bạn có một lô hàng rời hoặc là khách hàng thường xuyên của Mainfreight, ứng có thể cung cấp tất cả thông tin bạn cần.

Bạn chỉ cần số lô hàng để theo dõi thông tin cước vận chuyển. Nó có thể được thêm vào danh sách theo dõi để tham khảo thêm. Chi tiết liên lạc và tin tức mới đều nằm trong tầm tay bạn.

Bạn có thể đăng nhập và sử dụng thông tin liên kết với ứng dụng bằng tài khoản Mainchain. Bạn có thể truy cập thông tin vận chuyển của bạn, cũng như tùy chỉnh và lưu cài đặt để bố cục giống nhau, dù bạn đang sử dụng thiết bị nào.

Làm thế nào để tải ứng dụng?

Tải từ App Store cho iPhone và iPad hoặc từ Google Play Store cho Android.

App StoreGoogle Play Store

 

 

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.