• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Công nghệ và giải pháp kinh doanh

Trong thế giới kinh doanh đang thay đổi, bạn cần phải tận dụng mọi lợi thế để dẫn đầu. Làm việc với một công ty cung cấp giải pháp công nghệ đẳng cấp nhất thế giới sẽ giúp bạn đạt được thành công trong kinh doanh.

Là người tiên phong trong thị trường giới thiệu những đổi mới như quét mã vạch, theo dõi trực tuyến và chuỗi cung ứng đầy đủ, chúng tôi đã và đang phát triển hệ thống IT trong 25 năm qua. Hệ thống theo dõi vận chuyển hàng hóa của chúng tôi, quản lý vận chuyển hàng hóa, các cổng vận chuyển và hệ thống gửi hàng là đẳng cấp thế giới. Hãy tận dụng công nghệ của Mainfreight với cổng web và những ứng dụng của chúng tôi.

Cổng thông tin khách hàng  - Mainchain

Cổng thông tin khách hàng một cửa cho phép bạn truy cập vào thông thông qua các bộ phận bao gồm vận chuyển, hậu cần và vận tải hàng hóa quốc tế.  

Theo dõi và truy xuất

Theo dõi đơn giản vì tất cả lô hàng của chúng tôi được theo dõi bởi mã vạch trong suốt vòng đời của chúng trong mạng lưới chuỗi cung ứng hàng hóa chính. Theo dõi và truy xuất thông tin về lô hàng của bạn khi phát sinh. Xác nhận về việc giao hàng có thể gửi đến bạn một cách tự động. Bản sao của bằng chứng giao hàng sẽ có trên trang web của chúng tôi thông qua Mainchain, cổng thông tin khách hàng của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập vào hệ thống theo dõi của chúng tôi thông qua

Ứng dụng điện thoại

Ứng dụng trên điện thoại của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào chi tiết lô hàng và khi lô hàng đang được vận chuyển. Tùy chỉnh giao diện của bạn và thiết lập các cảnh báo để truy cập nhanh vào các lô hàng quan trọng. Tải ứng dụng Mainfreight miễn phí ngay bây giờ.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.