• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Vận tải sản phẩm dược và chăm sóc sức khỏe 

Kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm là một việc phức tạp. Với thành phần hiếm, thời gian ngắn và cần kiểm soát chính xác, một chuỗi cung ứng đáng tin cậy có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Với quy định và tuân thủ nghiêm ngặt áp đặt lên cho ngành công nghiệp, đội ngũ của chúng tôi đã được huấn luyện về quy trình kết thúc tại chỗ để đảm bảo kiểm soát tốt hơn và đảm bảo các mức này vượt quá.

 

Kiểm soát chất lượng trong kho dược phẩm và chăm sóc sức khỏe

     

Hàng tồn kho chính xác.

Công nghệ quét RF ghi lại sự lưu chuyển hàng nhập, quản lý tồn kho, bổ sung và lưu chuyển hàng xuất theo từng đơn vị hàng, thùng và pallet hoàn toàn minh bạch.

Lấy hàng chính xác

Từ việc lưu trữ chai lọ riêng biệt đến phuy và pallet cồng kềnh, đội ngũ vận hành của chúng tôi đang vận chuyển hàng hóa với tất cả các hình dạng, kích thướt, số lượng và nhu cầu riêng biệt.

 

Giám sát nhiệt độ

Các thiết bị giám sát nhiệt độ được đặt trên tất cả các khu vực kiểm soát nhiệt độ. Đội ngũ của chúng tôi có thể lấy được những ghi chép và các báo cáo mọi lúc.

Đóng gói chắc chắn

Với việc đóng gói, chúng tôi sử dụng những công-ten-nơ chuyên dụng và đá khô để đảm bảo nhiệt độ của sản phẩm không đổi trong quá trình vận chuyển.

 

 

Kho được kiểm soát nhiệt độ

Việc đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm là rất quan trọng trong ngành công nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Những sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ yêu cầu cao trong việc kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng, giám sát tinh vi và vận hành kinh nghiệm thông quan toàn bộ chuỗi cung ứng.

Với nhiều bộ phận quản lý nhiệt độ khác nhau, …giá đỡ xếp thẳng đứng cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn cho yêu cầu lưu kho, chọn và đóng gói từ nhỏ đến phức tạp, chi nhánh Nobel Park của chúng tôi được thiết lập để vượt qua tiêu chuẩn thiết yếu cho ngành công nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Bạn đang tìm một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần cao cấp? Để yên tâm khi lưu kho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, hãy nói với đội ngũ chúng tôi hôm nay.

 

Các bộ phận kiểm soát nhiệt độ và phòng lạnh 100m2 đặt từ 2-8C,cộng
thêm 2 tủ đông, một ở -20C và một ở -80C để đảm bảo chất
lượng của sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ của khách hàng không bị tổn hại.

 

Giám sát nhiệt độ

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.