• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Vận tải sản phẩm công nghệ cao

Mainfreight hiểu được yêu cầu của việc vận tải tích hợp công nghệ cao. Tầm quan trọng của vận tải sản phẩm công nghệ cao là độ chính xác và dịch vụ tùy biến phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

Mạng lưới toàn cầu và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chúng tôi đảm bảo tính sẵn có cho giải pháp của chúng tôi.

 • Quản lý nhà cung cấp
 • Nhập trước xuất trước (FIFO) / Hết hạn trước xuất trước (FEFO)
 • Giao hàng trọn gói
 • Tập hợp hàng
 • Kho bãi / Lưu kho
 • Dịch vụ chọn và đóng hàng
 • Dán nhãn
 • Tập hợp và phân chia
 • Quy trình trả hàng
 • Kiểm soát chất lượng
 • Phân phối
 • Quản lý hàng hóa của người bán

 

Hệ thống theo dõi | Mainchain

 

Thông qua chuỗi cung ứng liền mạch của chúng tôi dựa trên một nền tảng – Mainchain. Mainchain được đồng bộ với hệ thống IT của bạn. Điều này có thể tiết kiệm chi phí thời gian của việc quản lý đơn đặt hàng và giấy tờ.

Nếu bạn muốn một chuyên gia về chuỗi cung ứng để tiết kiệm tiền bằng cách hợp tác với mạng lưới hiệu quả của chúng tôi, liên hệ với chuyên gia kho bãi của chúng tôi ngay bây giờ.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.