• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

FMCG

Các nhà sản xuất hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang phải đối mặt với áp lực giá khốc liệt ở khía cạnh bán lẻ. Cộng thêm sự cạnh tranh toàn cầu và vòng đời sản phẩm ngắn hơn làm gia tăng những thách thức trong ngành công nghiệp hàng tiêu dùng nhanh. Việc quản lý hàng tiêu dùng nhanh yêu cầu tính chính xác, tính linh hoạt và hoàn toàn minh bạch để đảm bảo sản phẩm của bạn lên kệ trong khung thời gian tối ưu:

 • Chọn và đóng hàng
 • Quét hàng
 • Theo dõi mã hết hạn
 • Kiểm soát thu hồi sản phẩm và lấy lại hồ sơ
 • Mức tồn kho an toàn

  

Hệ thống theo dõi | Mainchain

Thông qua chuỗi cung ứng liền mạch của chúng tôi dựa trên một nền tảng – Mainchain. Mainchain được đồng bộ với hệ thống IT của bạn. Điều này có thể tiết kiệm chi phí thời gian của việc quản lý đơn đặt hàng và giấy tờ.

 

Nếu bạn muốn một chuyên gia về chuỗi cung ứng để tiết kiệm tiền bằng cách hợp tác với mạng lưới hiệu quả của chúng tôi, liên hệ với chuyên gia kho bãi của chúng tôi ngay bây giờ.

Chọn và đóng hàngQuét hàngTheo dõi mã hết hạnKiểm soát thu hồi sản phẩm và lấy lại hồ sơMức tồn kho an toàn

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.