• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Vận tải ô tô汽车物流

汽车物流

Đội ngũ của chúng tôi chuyên về quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả khác nhau để đảm bảo tính sẵn có liên tục.
Ngàng công nghiệ ô tô đang phát triển không ngừng, chúng tôi tìm cách đáp ứng những thử thách hiện tại của ngàng công nghiệp ô tô, và cung cấp giải pháp và hành động kịp thời.

 • Thỏa thuận về vận tải
 • Nhà cung cấp – Quản lý hàng hóa
 • Cụm lắp ráp và sắp xếp
 • Vận tải phụ tùng
 • Kho bãi / lưu kho từng phần
 • Tập hợp và phân chia
 • Phân phối

Hệ thống theo dõi  | Mainchain

Thông qua chuỗi cung ứng minh bạch và thông suốt bởi nền tảng của chúng tôi – Mainchain. Mainchain có thể được đồng bộ với hệ thống IT của bạn. Điều này có thể tiết kiệm thời gian của việc quản lý đơn hàng và giấy tờ.

Mainchain

Nếu bạn muốn một chuyên gia về chuỗi cung ứng để tiết kiệm tiền bằng cách hợp tác với hệ thống hiệu quả của chúng tôi, hãy liên hệ với những chuyên gia về kho bãi của chúng tôi ngay bây giờ.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.