• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Chào mừng bạn đến với Mainfreight Châu Á

Xung quanh các thị trấn, hoặc trên toàn thế giới, với hơn 260 chi nhánh và mạng lưới đại lý rộng khắp, chúng tôi cung cấp dịch vụ ở bất cứ nơi nào hàng hóa bạn cần vận chuyển
Chúng tôi cân bằng tốc độ và chi phí bằng cách sử dụng đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không để đáp ứng yêu cầu phân phối của bạn
Từ một bưu kiện nhỏ đến vận chuyển nguyên container, chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu vận chuyển nói chung của bạn và nhiều hơn thế nữa. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn đối với hàng hóa nguy hiểm, hàng dễ hư hỏng, hàng dễ vỡ, chất lỏng, thời trang hoặc dịch vụ của chính phủ.
Sự khác biệt của Mainfreight là con người, nên văn hóa của chúng tôi và cách chúng tôi có thể cải thiện doanh nghiệp của bạn.
Cách tiếp cận của chúng tôi mới mẻ và các giải pháp của chúng tôi là duy nhất. Bạn có thể đo sự khác biệt trong hiệu suất của chúng tôi và trong kết quả của bạn.
Mainfreight - nơi dịch vụ khách hàng là một thái độ chứ không phải là một bộ phận.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.