• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Vận chuyển Metro

Dịch vụ vận tải Metro cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả, kịp thời khi bạn có hàng hóa gửi tại địa phương. Dịch vụ bưu kiện địa phương không chỉ là lĩnh vực chuyển phát nhanh. Dịch vụ vận tải Metro cũng cung cấp giao hàng cùng ngày, với chu kỳ đều đặn hàng ngày, như là một phần nhỏ chi phí của một chuyến chuyển phát nhanh. 

Vận chuyển tại địa phương

Giao hàng hàng ngày theo nhu cầu khách hàng. Vì vậy, khi bạn tập trung vào cốt lõi việc kinh doanh của bạn thì Mainfreight sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển. Chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi, sự hiểu biết cá nhân của họ cần phải cung cấp các giải pháp vận tải tàu điện ngầm tốt nhất có thể ở Trung Quốc.
Bạn đang chi tiêu quá nhiều vào cước chuyển phát nhanh? Liên hệ các chi nhánh Mainfreight tại địa phương của bạn và tìm hiểu cách thức dịch vụ vận chuyển Metro của chúng tôi có thể mang lại lợi ích kinh doanh của bạn.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.