• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Mảng vận chuyển hàng rời nguyên xe tải

Doanh nghiệp của bạn đang phát triển mạnh mẽ và bạn có một lô hàng cần di chuyển, hoặc bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn để di chuyển các bộ phận nặng hoặc cồng kềnh của máy móc.
Mainfreight sắp xếp các giải pháp hiệu quả nhất cho vận tải hàng hóa với số lượng lớn của bạn.
Nguyên xe (FTL) là phương tiện cung cấp một loạt các lựa chọn vận chuyển số lượng lớn.
Chúng tôi di chuyển các lô hàng lớn từ bất kỳ nơi nào đên tất cả các địa điểm trong cả nước, bao gồm:

• Sản phẩm được đóng trên pallet
• Sản phẩm đóng trong container
• Quản lý số lượng lớn chất lỏng
• Chuyên gia hàng công trình và hàng quá khổ


Liên hệ với nhóm của chúng tôi bây giờ và để đội ngũ xe tải chia sẻ nỗi lo lắng trên vai bạn.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.