• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Hàng nguy hiểm

dangerous goods packaging requirements

BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC tham gia vào vận chuyển hàng nguy hiểm bắt buộc phải tuân thủ các trách nhiệm của họ liên quan đến bao bì, nhãn mác, tài liệu, cách ly, và cung cấp đầy đủ chứng từ liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.
Một một đội ngũ chuyên nghiệp chuyên chở hàng nguy hiểm có kinh nghiệm đặc biêt trong công tác quản lý an toàn về hàng hóa nguy hiểm và các chất độc hại.

 

Hàng nguy hiểm là gì?

Hàng nguy hiểm được phân loại như là bất kỳ chất rắn, chất lỏng hoặc khí có thể gây tổn hại cho con người, tài sản hoặc môi trường. Chúng có thể là: 

• Chất phóng xạ
• Chất dễ cháy
• Chất độc
• Chất nổ
• Chất ăn mòn
• Chất oxy hóa
• Chất sinh học nguy hiểm
• Chất gây ngạt
• Chất gây bệnh
• Chất gây dị ứng

Ðể biết thêm thông tin về kho hàng hóa nguy hiểm, vui lòng liên hê đội ngũ nhân viên Mainfreight Châu Á của chúng tôi.

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.