• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

VẬN TẢI TOÀN QUỐC

Dù bạn muốn gửi hàng đến kho bên cạnh hoặc tới đầu kia của đất nước, mạng lưới toàn diện của chúng tôi cho phép tìm thấy những giải pháp tốt nhất để phù hợp với thời gian, chi phí và thực hiện để đáp ứng nhu cầu của bạn, bằng đường bộ, đường sắt, đường biển hoặc đường hàng không.
Chúng tôi kiểm soát hàng của bạn từ kho đến kho, đảm bảo một dịch vụ với tiêu chuẩn không ngừng nâng cao. Với đôi xe chuyên dụng của chúng tôi và mạng lưới chi nhánh rộng khắp, Mainfreight cung cấp đến hơn 400 địa điểm hàng ngày, trở thành một phần quan trọng của cộng đồng.

 

Tất cả chi nhánh trên toàn quốc

Cung cấp dịch vụ tàu điện ngầm bao gồm vân chuyển qua thành phố, lấy hàng từ khu vưc ngoại thành giao đến ngoại thành, liên kết quốc tế và các dịch vụ đặc biêt.

Vận chuyển nguyên xe/ vận tải hàng rời

Dịch vụ giao hàng tân nơi từ kho đến kho cho lô hàng lớn. Với dịch vụ bao gồm kiểm soát nhiệt độ, xe đẩy, chất lỏng và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tùy chọn cho lô hàng nguyên hoặc bán tải. 

Vận hành ở Cảng

Chuyên gia về cần cẩu xoay nâng và các loại xe khung cung cấp cho nhập khẩu và xuất khẩu container trên toàn quốc, với các văn phòng tại các Cảng, luôn liên kết trực tiếp với hệ thống thông tin các Cảng địa phương.

 

Dịch vụ giao hàng tân nơi từ kho đến kho cho lô hàng lớn. Với dịch vụ bao gồm kiểm soát nhiệt độ, xe đẩy, chất lỏng và luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tùy chọn cho lô hàng nguyên hoặc bán tải.

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.