• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Tiếng Việt
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - Tiếng Việt
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của Mainfreight cung cấp các giải pháp tích hợp chặt chẽ được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và các giải pháp thương mại điện tử của chúng tôi.
Ngày nay, Mainfreight tập trung vào việc đưa các dịch vụ miễn phí này cùng nhau để giúp khách hàng của mình đạt được tích hợp liền mạch chuỗi cung ứng của họ, loại bỏ các “liên kết” không cần thiết trong chuỗi để tạo ra hiệu quả trong sự chuyển động của sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng.

Tích hợp chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng lớn cho phép bạn:

 • Tiết kiệm thời gian quản lý
 • Vận hành nhanh hơn và linh hoạt hơn
 • Loại bỏ những lãng phí
 • Đo lường chất lượng
 • Xây dựng và thực hiện chiến lược cải tiến liên tục
 • Đạt được sự xuất sắc trong dịch vụ khách hàng

Đội ngũ chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng

Đội ngũ tối ưu hóa chuỗi cung ưng của Mainfreight có thể làm việc với bạn để xác định giải pháp chuỗi cung ứng tốt nhất cho tổ chức của bạn, để đạt được điều này đọi ngũ của chúng tôi cần phải hiểu:

 • Tình trạng hiện tại chuỗi cung ứng của bạn
 • Yêu cầu của chuỗi cung ứng của bạn

Chuỗi cung ứng của chúng tôi là một yếu tố khác biệt chính. Chúng tôi nhìn vào chuỗi cung ứng của bạn từ các nhà cung cấp đến khách hàng để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về tổ chức của bạn. Với kinh nghiệm trong ngành và kinh nghiệm của chuỗi cung ứng, chúng ta có thể thiết kế một chuỗi cung ứng hiệu quả.

Thảo luận về quản lý chuỗi cung ứng của bạn với một trong những chuyên gia của chúng tôi, hãy liên hệ với nhóm chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng của Mainfreight để đánh giá doanh nghiệp của bạn.

 

•Tiết kiệm thời gian quản lý•Vận hành nhanh hơn và linh hoạt hơn•Loại bỏ những lãng phí•Đo lường chất lượng•Xây dựng và thực hiện chiến lược cải tiến liên tục•Đạt được sự xuất sắc trong dịch vụ khách hàng

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.