• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - ภาษาไทย
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Globe

บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้ายาและบริการสุขภาพ

เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจบริการด้านสุขภาพและยาเป็นภาคธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อน เพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับปัญหาบางองค์ประกอบที่หายากแล้ว ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและการควบคุมที่แม่นยำ ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนดความเป็นความตายของชีวิต

ด้วยเหตุนี้ เมนเฟรทจึงมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจร โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อรับประกันคุณภาพการควบคุมสูงสุด

การควบคุมคุณภาพคลังสินค้าประเภทยาและบริการสุขภาพ

 

ความแม่นยำในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

ด้วยระบบ RF scanning technology ทำให้เราสามารถติดตามปริมาณสินค้าขาเข้า รวมไปถึงการควบคุมสต็อกสินค้า การเติมเต็มสต็อกสินค้า ตลอดจนการติดตามปริมาณสินค้าขาออกเป็นรายหน่วย รายกล่อง และรายแท่นวางสินค้า เพื่อรับประกันความโปร่งใส 100%

ความแม่นยำในการแบ่งบรรจุสินค้า

ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ยาเป็นรายขวดไปจนถึงแท่นวางสินค้าขนาดใหญ่ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ ทุกขนาด ทุกปริมาณ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การตรวจสอบระดับอุณหภูมิ

เรามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับอุณหภูมิที่ทันสมัยภายในพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ต้องการควบคุมระดับอุณหภูมิ ทำให้ทีมงานสามารถเชื่อมต่อระบบแบบไร้สายเพื่อตรวจสอบและรายงานค่าอุณภูมิได้ทุกที่ทุกเวลา

การบรรจุหีบห่อที่ได้มาตรฐาน

เราเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือคอนเทนเนอร์ชนิดพิเศษและน้ำแข็งแห้งในการบรรจุหีบห่อ เพื่อรักษาระดับอุณภูมิของสินค้าให้คงในระหว่างการขนส่ง

 

 

การจัดการคลังสินค้าที่ต้องควบคุมระดับอุณหภูมิ

การคงสภาพของสินค้าถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาและบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ายาบางชนิดที่ต้องอาศัยการควบคุมและการตรวจสอบระดับอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน.

คลังสินค้าที่สาขา Noble Park ของเรามาพร้อมกับชั้นลอยที่มีขนาดพื้นที่ 434 ตารางเมตรและชั้นเก็บสินค้าในแนวตั้งที่เหมาะสำหรับให้บริการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงการจัดเก็บสินค้าที่มีความซับซ้อน รวมทั้งบริการแบ่งบรรจุสินค้าและบรรจุสินค้ารวมกัน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาและบริการด้านสุขภาพ

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพในการจัดการคลังสินค้าประเภทยาและบริการด้านสุขภาพ กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

  พื้นที่จัดเก็บสินค้าขนาด 100 ตารางเมตรของเรามีการจัดแบ่งโซนตามระดับอุณหภูมิจัดเก็บ นอกจากนี้ ยังมีห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้าที่ช่วงอุณหภูมิ 2-8C และห้องแช่แข็งอีก 2 ห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าที่อุณหภูมิ -20C และ -80C เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นของคุณยังคงคุณภาพที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.