• Asia
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • ภาษาไทย
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
  • Español
 • Asia - ภาษาไทย
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • Spain - English
  • Spain - Español
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Globe

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เมนเฟรทให้บริการทั้งการจัดการคลังสินค้า  รวมถึงการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยพนักงานและสำนักงานสาขาในประเทศออสเตรเลีย จีน ยุโรป นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา เรามุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ผู้ให้บริการระดับโลกอย่างแท้จริง โดยได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตามแผนวิสัยทัศน์ 100 ปี

ความเป็นมาของบริษัท

เมนเฟรทเปิดทำการครั้งแรกในปี 1978 ที่เมืองโอ็คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อันดับหนึ่งในนิวซีแลนด์ ในปี 1984 บริษัทฯ ได้มีการปฏิรูปเป้าหมายครั้งสำคัญด้วยการเปิดสาขาในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

เมนเฟรทเริ่มเปิดให้บริการในประเทศออสเตรเลียในปี 1989 ตามปณิธานว่าด้วยการถือรวมนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเป็นตลาดเดียว ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขยายจำนวนสาขาในประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องตามพื้นที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ในปี 1999 เมนเฟรทได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรระดับโลกอย่างเป็นทางการด้วยการเข้าครอบครองกิจการทั้งหมดทั้งในภูมิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกา และได้รับกรรมสิทธิ์ถือครองกิจการในภูมิภาคเอเชียโดยสมบูรณ์ในปี 2007 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกิจการสาขากระจายอยู่นอกประเทศจีน และขยายสาขาในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าครอบครองกิจการบริษัท Target Logistics Service ในปี 2007 นอกจากนี้ เมนเฟรทประจำสหรัฐอเมริกา ยังมีบริการที่หลากหลายและครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2011 เมนเฟรทได้ซื้อกิจการของ วิม บอสแมน กรุ๊ป นับเป็นการเปิดโอกาสในการขยายเครือข่ายและกิจการสาขาของเมนเฟรทให้ครอบคลุมทั่วทั้งยุโรป  

วัฒนธรรมของเมนเฟรท

“บุคลากรที่พิเศษ คือ รากฐานขององค์กรที่พิเศษ” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมนเฟรท ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ ไม่เพียงเฉพาะกิจการภายในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่รวมถึงกิจการสาขาทุกแห่งทั่วโลก 

ทำให้ทุกการตัดสินใจของเมนเฟรทอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “เราจะดำรงอยู่อีก 100 ปี” อันนำไปสู่การหล่อหลอมแนวปฏิบัติในการคัดเลือกและการฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนแนวปฏิบัติในการสานสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ การกำหนดทิศทางกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งด้านโครงสร้างทางกฎหมายและภาษีอากร

เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในเครือบริษัทเมนเฟรทบนพื้นฐานของปัจจัยต่อไปนี้:

 • ทัศนคติความเชื่อที่ว่า “ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้”
 • ความมุ่งมั่นในการให้บริการส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา ปราศจากการชำรุดเสียหาย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและด้วยความซื่อสัตย์  
 • มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยี 

เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่แบ่งแยกชนชั้น และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพราะเราถือว่าพนักงานทุกคนคือครอบครัวของเรา ในขณะเดียวกัน การติดตามผลการดำเนินงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน โดยแต่ละสาขาจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์เพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบรายบุคคล เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน (KPIs) เช่น ความถี่ในการเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของพนักงาน ทั้งนี้ เมนเฟรททุกสาขาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและจะดำเนินการตรวจสอบภายในทุก 6 เดือน

 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.